สิ่งที่พ่อและแม่ควรรู้ในการนอนของเด็ก

Child-sleep-news-site

การนอนส่งผลต่อพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็ก ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการทางด้านร่างกาย พัฒนาการด้านสมอง ตลอดจนพัฒนาการทางด้านอารมณ์ เพราะในระหว่างการนอนหลับ โกรทฮอร์โมน (Growth Hormone) จะทำหน้าที่กระตุ้นเจริญเติบโต ทำให้ใยประสาทเชื่อมโยงกับเซลล์ต่างๆ ส่งผลให้สมองเติบโตตามไปด้วย ดังนั้นการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอทำให้เด็กตื่นขึ้นมาอารมณ์ดีพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

การนอนของลูกน้อยในแต่ล่ะช่วงวัยเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรศึกษาและเรียนรู้ โดยเฉพาะการนอนของลูกน้อยในวัยทารก เพื่อให้ลูกน้อยได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนป้องกันเหตุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที การเรียนรู้พฤติกรรมการนอนของลูกน้อยแต่ละช่วงวัยยังช่วยให้คุณวางแผนรับมือกับเจ้าตัวน้อยได้ดีอีกด้วย เริ่มกันที่ลูกน้อยวัย 0-3 เดือน เป็นช่วงกินแล้วนอน ทารกน้อยจะหลับเป็นระยะๆ รวมแล้วประมาณ 20 ชั่วโมง ในวัยนี้ลูกน้อยจะคุ้นชินกับการหลับกลางวันและตื่นกลางคืนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะปรับตัวได้เองเมื่อระยะวัยเพิ่มขึ้น สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรระวังสำหรับลูกน้อยวัยนี้ คือ ลักษณะการนอน ควรให้ลูกน้อยนอนหงายหรือนอนตะแคงโดยมีหมอนหนุนด้านข้างเพื่อป้องกันการหันหน้าคว่ำ จนอาจเกิดเหตุร้ายต่อลูกน้อยได้

Child-sleep-new-news-site

สำหรับลูกน้อยวัย 3 -6 เดือน ความต้องการนอนของเจ้าตัวน้อยจะลดลงเหลือ 16-18 ชั่วโมง ลูกน้อยจะตื่นตอนกลางวันมากขึ้น และหลับตอนกลางคืนได้ยาวขึ้น ในวัยนี้ลูกน้อยเริ่มเรียนรู้การนอนได้มากขึ้น คุณพ่อคุณแม่สามารถสร้างบรรยากาศการนอนเพื่อให้เขาเรียนรู้ถึงการนอนและการตื่นได้ โดยการปิดไฟเมื่อเข้านอนและเปิดไฟเมื่อตื่นนอน นั่นเอง สิ่งที่ควรระวังสำหรับลูกน้อยวัยนี้ ก็คือเจ้าของเล่นนั่นเอง เพราะลูกน้อยวัยนี้มักมีของเล่นหลากหลายอยู่บนที่นอน ดังนั้นควรเคลียร์ที่นอนให้โปร่งโล่ง เพื่อจะได้ไม่รบกวนเวลานอนของลูกน้อย อีกทั้งยังป้องกันอันตรายจากของเล่นที่อาจไปอุดตันการหายใจของลูกน้อยอีกด้วย

เมื่อลูกน้อยโตขึ้นในวัย 6-12 เดือน จะใช้เวลาในการนอนอยู่ที่ 13-14 ชั่วโมง จะหลับในช่วงกลางคืนยาวขึ้น และหลับช่วงกลางวันสั้นๆ ประมาณวันละ 2 ครั้ง เริ่มเรียนรู้และคุ้นชินกับการนอนกลางคืนและตื่นกลางวันแล้ว โดยจะเห็นได้ว่าเมื่อลูกน้อยโตขึ้นตามวัยจะเริ่มเรียนรู้และพัฒนาการเจริญวัยตามลำดับ การได้นอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอย่อมส่งผลต่อการเจริญเติบโต ทั้งทางร่างกาย สติปัญญาและจิตใจ

new-news-site-Child-sleep

สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่พ่อและแม่ควรรู้ในการนอนของเด็กน้อย คือพฤติกรรมการนอนของเด็กน้อยแต่ละคนไม่เหมือนกัน เราไม่สามารถกำหนดช่วงเวลาในการนอนของลูกน้อยได้อย่างตายตัว และระยะของการหลับสนิทยังสั้นอยู่มากเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่ ดังนั้นหากได้รับสิ่งรบกวนจนทำให้ลูกน้อยตื่นขึ้น จะไม่สามารถกลับไปหลับได้อย่างรวดเร็วเหมือนเช่นผู้ใหญ่ ดังจะเห็นได้จากปัญหาเด็กตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วไม่ยอมนอน เป็นต้น คุณพ่อคุณแม่จึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้พฤติกรรมการนอนของลูกน้อยในแต่ละช่วงวัย พยายามเข้าใจถึงสาเหตุที่อาจทำให้ลูกน้อยนอนหลับไม่สนิท และค่อยๆ แก้ปัญหา ด้วยความรักและเอาใจใส่

การฝึกให้ลูกน้อยนอนให้เป็นเวลาจนกลายเป็นนิสัยการนอนที่ดีนั้น อาจไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำได้ในเวลาอันรวดเร็ว แต่ความรัก ความเอาใจใส่ การดูแลลูกน้อยด้วยสัมผัสที่อบอุ่น ย่อมทำให้สิ่งนั้นไม่ยากเกินไปนักที่จะทำให้สำเร็จ การเรียนรู้ปัญหา และพฤติกรรมของเด็กน้อย แล้วค่อยๆ แก้ปัญหาไปด้วยความรัก รับรองว่าคุณพ่อคุณแม่มือใหม่สามารถรับมือกับเจ้าตัวเล็กได้ทุกสถานการณ์แน่นอน