วางแผนการเลี้ยงลูกให้ถูกวิธี

Planning-to-raise-children-news-site

เพราะลูกน้อยคือแก้วตาดวงใจของพ่อแม่ การเลี้ยงดูเขาให้เติบโตมีชีวิตที่เป็นสุขและเฝ้ามองเขาที่ประสบความสำเร็จในชีวิต คือหนึ่งในความภาคภูมิใจของครอบครัว แต่กว่าจะถึงวันนั้นการวางแผนเลี้ยงลูกให้ดี จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราไม่ควรมองข้ามเลยทีเดียว เริ่มวางแผนตั้งแต่รู้ตัวว่ามีเขาอยู่ในครรภ์ จุดเริ่มต้นของชีวิตน้อยๆ ที่ค่อยๆ เติบโต ถูกฟูกฟักในร่างกายของคุณแม่ การวางแผนช่วงนี้ถือว่าสำคัญเช่นกันและไม่ควรมองข้ามเนื่องจากเป็นที่รู้กันดีว่าเด็กน้อยนั้นเริ่มมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย สมอง และสามารถรับรู้ได้แล้ว คุณแม่จะต้องวางแผนและบริหารเวลาทั้งด้านอาหาร อารมณ์ และนัดสำคัญกับคุณหมอเพื่อดูพัฒนาการของเขาในแต่ละช่วงครรภ์ เพื่อให้ลูกน้อยแข็งแรงและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ เมื่อลืมตาดูโลกใบนี้

ขวบปีแรก กับการเรียนรู้และเข้าใจพฤติกรรมทารกน้อย สำหรับการวางแผนเลี้ยงลูกน้อยในวัยขวบปีแรก ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่ คุณพ่อคุณแม่มือใหม่จะรับมือได้ นอกจากอาหารที่ต้องดูแลเป็นพิเศษแล้ว การใส่ใจเรียนรู้พฤติกรรมของลูกน้อยอย่างใกล้ชิด ให้ความรัก และความอบอุ่น สร้างความรู้สึกมั่นคงและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกน้อย เพียงเท่านี้เราก็สามารถสร้างภูมิต้านทานที่แข็งแรงให้กับลูกน้อยก่อนที่จะเริ่มเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวตามวัยที่เติบโตขึ้นแล้ว

new-news-site-Planning-to-raise-children

พฤติกรรมอย่างหนึ่งของลูกน้อยวัย 1-2 ขวบ จะเป็นวัยที่มีความคิด ความอ่านเป็นของตัวเอง เริ่มกล้าแสดงออกในเรื่องที่เขาสนใจ เป็นช่วงอายุที่ลูกน้อยเปิดรับและฝังจำสิ่งแวดล้อมทุกอย่างที่ผ่านเข้ามา การวางแผนเลี้ยงดูเขาในช่วงวัยนี้ นอกจากจะใส่ใจเรียนรู้พฤติกรรมของลูกน้อยอย่างใกล้ชิดแล้ว การปลูกฝังคุณธรรมการช่วยเหลือ เอื้อเฟื่อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น และสอนให้เขาได้เรียนรู้การอยู่ในสังคมซึ่งเริ่มจากสังคมในครอบครัวก่อน เมื่อคุ้นเคยแล้วค่อยสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ เช่น คุณตา คุณยาย คุณปู่คุณย่า ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน เพราะเมื่อเวลาที่เขาเข้าโรงเรียนเขาจะสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างไม่มีปัญหา

ในช่วงอายุที่เพิ่มขึ้นของลูกน้อย การวางแผนเลี้ยงลูกน้อยยังต้องคำนึงถึงการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในสังคมที่กว้างขึ้น เริ่มจากการส่งเสริมกิจกรรมด้านต่างๆ ที่สร้างสรรค์ จัดสรรเวลาเล่น เวลากิน เวลานอนให้สมดุล ส่งเสริมให้ลูกรู้จักใช้ความพยายามและไม่กลัวความล้มเหลว สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เขารู้จักควบคุมอารมณ์ มีระบบความคิดที่ดี สามารถเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือ และมีความยืดหยุ่นในการใช้ชีวิตมากขึ้น ลูกน้อยจะก้าวผ่านอุปสรรคและเผชิญกับปัญหาได้อย่างกล้าหาญ ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ในครอบครัว

Planning-to-raise-children-new-news-site

แผนที่ดีอยู่ที่ความรักและความอบอุ่นของครอบครัว การเลี้ยงลูกในทุกๆ ระยะวัยที่ลูกน้อยเติบโต อยู่ที่ความใส่ใจ เหมือนเราบ่มเพาะต้นไม้ต้นหนึ่งให้เติมโตแข็งแรง ออกดอกออกผลที่งอกงาม พ่อแม่นับเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุด เพราะเป็นสิ่งที่ลูกได้เรียนรู้ในลำดับต้นๆ การปลูกฝักและซึมซับแบบอย่างที่ดี ส่งผลให้เขาเติบโตและพัฒนาตนเองในทางที่ดี ซึ่งนั่นหมายถึงจุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จในอนาคต

สำหรับการเลี้ยงลูกให้ถูกวิธีนั้นไม่มีแบบแผนตายตัวที่แน่นอน คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ต้องปรับเปลี่ยนแบบแผนในการรับมือกับลูกน้อยในแต่ละช่วงอายุแตกต่างกันไปในแต่ละครอบครัว แต่ละสภาพแวดล้อม แต่ขอให้เชื่อเสมอว่าสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ก้าวผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยดีนั้น คือ ความรัก ความเอาใจใส่ระหว่างกันของคนในครอบครัว ความใกล้ชิดและแบบอย่างที่ดี จะส่งเสริมให้ลูกน้อยเติบใหญ่อย่างมีคุณภาพและก้าวสู่ความสำเร็จได้อย่างง่ายดาย อย่าลืมที่จะสวมกอดลูกน้อยของคุณในทุกๆ โอกาส