สาเหตุและอาการ ที่ทำให้ลูกไม่อยากไปโรงเรียน

สาเหตุและอาการ ที่ทำให้ลูกไม่อยากไปโรงเรียน

ในช่วงแรกของการไปโรงเรียนนั้น อาจจะมีหลายเหตุผลด้วยกันที่ทำให้ลูกน้อยนั้นไม่อยากที่จะไปโรงเรียนเรามาดูกันดีกว่า มีสาเหตุอะไรบ้างที่อาจจะทำให้ลูกไม่อยากไปโรงเรียนกันบ้าง เริ่มกันที่อย่างแรก คือกลัวการแยกจากพ่อและแม่ ซึ่งต้องทำความเข้าใจลูกน้อยสักนิดว่า 3 ขวบแรก ของลูกนั้น สังคมที่ลูกมีก็คือบ้าน ซึ่งมักจะมีคุณพ่อคุณแม่คอยอยู่ข้างๆด้วยกันตลอด จึงอาจจะทำให้ไม่คุ้นเคยกับการอยู่ห่างจากพ่อแม่และสังคมนอกบ้านโดยไม่มีพ่อแม่เท่าที่ควรนัก การเข้าโรงเรียนนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเด็กออกไปจากเดิม บางคนนั้นอาจจะไม่เคยได้เรียนรู้การไปโรงเรียนมาก่อน คุณพ่อคุณแม่อาจจะมีการพูดกระตุ้นทำความเข้าใจกับลูกๆในช่วงเวลาก่อนจะมีการเข้าโรงเรียนได้ เช่น ที่โรงเรียนจะมีเพื่อนอายุเท่าๆกันเยอะเลย มีของเล่น มีคุณครูที่สอนให้ความรู้ทำให้หนูเก่งขึ้น การคอยบอกเพื่อให้เด็กเกิดความสนใจ นั้นเป็นการเพิ่มความอยากไปโรงเรียนให้กับเด็กๆ และลดการกลัวการไปโรงเรียนได้ อธิบายว่า การไปโรงเรียนนั้นเป็นการไปเพียงชั่วคราวในช่วงกลางวัน และจะมีการกลับมาอยู่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่เหมือนเดิม คุณพ่อคุณแม่ต้องทำความเข้าใจว่า ลูกน้อยนั้นไม่ได้กลัวการที่จะไปโรงเรียนแต่แท้จริงแล้วลูกนั้นกลัวการแยกจากคุณพ่อคุณแม่ต่างหาก

การแก้ปัญหาที่ทำให้ลูกไม่อยากไปโรงเรียน

ไม่อยากไปโรงเรียนเพราะกลัวคุณครู ในวัยเด็กนั้นต้องทำความเข้าใจว่า คุณครูเป็นผู้มีอิทธิพลทางใจสำหรับนักเรียนค่อนข้างมาก การลงโทษการดุ การสอน หรือการบอกกล่าวต่อหน้าเพื่อนๆในบางครั้งอาจจะทำให้เด็กๆนั้นขาดความมั่นใจไปได้เลย และยิ่งในบางครอบครัว มีการขู่เด็กด้วยคำพูดเช่น เดี๋ยวจะให้คุณครูตี เดี๋ยวดื้อมากๆจะจับไปโรงเรียน ยิ่งอาจเป็นการสร้างความกลัวต่อการไปโรงเรียนให้กับเด็กได้ เด็กอาจจะกังวลและมีมุมมองที่ติดลบต่อการไปโรงเรียนได้เช่นกัน ในแต่ละวันนั้นคุณพ่อคุณแม่สามารถชวนลูกคุยในเรื่องของการไปโรงเรียนหลังจากกลับมาบ้านได้ ให้เขามีการเสนอแนวคิดบอกกล่าวสิ่งที่พบเจอมา หากพบเห็นตรงไหนที่มีปัญหาจะได้มีการแก้ไข โดยอาจจะปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาหรือฝ่ายแนะแนวของทางโรงเรียน เพื่อหาทางแก้ไขปัญหา เพราะโรงเรียนเองก็ถือเป็นจุดศูนย์กลางของคุณครู นักเรียนและผู้ปกครองได้เช่นกัน

ปัญหาการนอนไม่พอ งัวเงีย งอแง ไม่อยากไปโรงเรียน พอเด็กๆรู้สึกนอนไม่เต็มอิ่มนั้นก็จะมีอาการงอแง ไม่อยากตื่นแต่เช้า สิ่งที่พ่อแม่ควรทำคือการจัดเวลาเข้านอนให้เป็นเวลาเพื่อเพียงพอต่อการนอนเต็มอิ่มของลูกน้อย โดยที่เวลาเข้านอนนั้นอาจมีการส่งเพื่อเข้านอนให้ลูกได้หลับสนิท อาจจะมีการเล่านิทานเปิดไฟสลัวสร้างบรรยากาศ

การที่ลูกน้อยไม่ไปโรงเรียนสาเหตุอาจจะมาจากการที่ถูกเพื่อนแกล้ง เป็นเรื่องธรรมดาในวัยเด็กคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนอาจจะเคยเจอกันมาบ้าง บางทีการที่ลูกเข้าสังคมไม่ค่อยเก่ง มีเพื่อนน้อยหรือไม่มีเพื่อนนั้นอาจจะทำให้ลูกรู้สึกไม่อยากไปโรงเรียนหรือในบางครั้งการถูกเพื่อนแกล้งก็เป็นปัญหาใหญ่ ควรปรึกษาคุณครูประจำชั้นเพื่อช่วยแก้ปัญหา เพื่อลดปัญหาที่เด็กๆจะถูกกลั่นแกล้งในโรงเรียน อาจจะมีการทำความเข้าใจกับเด็กๆในกรณีที่มีการทะเลาะกันรุนแรง

ปัญหาของเรื่องการกิน ก็เป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะในเด็กที่กินยากหรือเลือกกินนั้นเมื่อไปเจออาหารที่ตนเองไม่ชอบหรือไม่อยากกิน ก็อาจจะพาลทำให้ไม่อยากไปโรงเรียนด้วยได้ เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ไม่ควรละเลย โดยคุณแม่สามารถค่อยๆปรับพฤติกรรมการกินของลูกได้ อย่างค่อยเป็นค่อยไปก่อนการเข้าเรียนเพื่อให้เด็กได้มีความคุ้นเคย