เตรียมอนุบาล จำเป็นต่อลูกหรือไม่

เตรียมอนุบาล จำเป็นต่อลูกหรือไม่

หลายบ้านที่คุณพ่อคุณแม่นั้นมีการทำงาน อาจจะให้ลูกมีการเข้าโรงเรียนเตรียมอนุบาลตั้งแต่อายุยังน้อย เพื่อที่จะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับลูกก่อนที่จะมีการไปโรงเรียน วันนี้จะมาบอกถึงข้อดีข้อเสียของการเข้าโรงเรียนเตรียมอนุบาล เพื่อช่วยในการตัดสินใจของคุณพ่อคุณแม่ว่าโรงเรียนเตรียมอนุบาลนั้นมีความจำเป็นต่อลูกหรือไม่อย่างไร และหากต้องการจะให้ลูกเข้าโรงเรียนเตรียมอนุบาลนั้น ควรเข้าในช่วงเวลาใดจึงจะเหมาะสม

โรงเรียนเตรียมอนุบาลนั้น เป็นเหมือนโรงเรียนขนาดเล็ก บางที่ถูกเรียกกันว่าศูนย์เด็กเล็ก หรือ สถาบันพัฒนาเด็กเล็ก มีการฝากเด็กๆไว้ภายใต้การดูแลของคุณครูพี่เลี้ยงซึ่งมีตั้งแต่เด็กอ่อนจนก่อนสามขวบ ซึ่งจะเป็นการให้เด็กๆได้มีการอยู่ร่วมกันเพื่อเข้าสังคมเพื่อความคุ้นชิน ก่อนเข้าโรงเรียนรวมถึงมีการฝากเด็กๆไว้ในกรณีเด็กไม่มีผู้ดูแลเพราะทั้งคุณพ่อและคุณแม่ต้องทำงานทั้งคู่

ข้อดีของโรงเรียนเตรียมอนุบาล

เด็กๆนั้นจะได้มีการปรับตัว เพื่อให้เคยชินกับกิจวัตรประจำวันในโรงเรียนตามแนวทางกิจวัตรประจำวันของโรงเรียนเตรียมอนุบาล  สถาบันเหล่านี้จะเป็นการช่วยผ่อนแรงให้กับคุณพ่อคุณแม่ โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นัก ทำให้เด็กๆได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน และได้รับการดูแลรวมถึงทำกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการภายใต้การดูแลของโรงเรียนเตรียมอนุบาล เด็กๆมีโอกาสที่จะได้ฝึกทักษะก่อนการเข้าเรียน ไม่ว่าจะเป็นการพูด การเข้าสังคม การขีดเขียน การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆที่ได้รับมอบหมายตามช่วงวัย เด็กๆจะได้ทำกิจกรรมและกิจวัตรประจำวันต่างๆ ที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่มีเวลา เช่น งานศิลปะ งานดนตรี งานละคร การเล่านิทานต่างๆ เป็นต้น เด็กๆจะเรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับเพื่อนๆ การแบ่งปัน การเข้าสังคม เพื่อช่วยให้เด็กๆมีการปรับตัวเมื่อต้องไปอยู่ในสังคมที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม  เด็กๆจะมีโอกาสได้เรียนรู้ ตัวเลข ตัวอักษรต่างๆ รวมไปถึงรูปทรง ซึ่งหากไม่มีเวลาโรงเรียนเตรียมอนุบาลนั้นจะมีการสอนให้ได้ มีพื้นที่กว้างขวาง มีกิจกรรมและเครื่องเล่นรวมถึงของเล่นให้เด็กๆได้เรียนรู้ ทำให้เด็กๆมีความคิดสร้างสรรค์และกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเพิ่มความคล่องตัวให้เด็กๆเมื่อต้องเข้าโรงเรียนได้อีกด้วย บทเรียนที่เรียนรู้มาจากโรงเรียนเตรียมอนุบาล จะเป็นพื้นฐานที่ใช้ต่อได้ในชั้นอนุบาลต่อไป

เตรียมอนุบาล จำเป็นต่อลูกหรือไม่

ข้อเสียของการเข้าโรงเรียนเตรียมอนุบาล

โรงเรียนเตรียมอนุบาลในส่วนใหญ่นั้นมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ยิ่งมีชื่อเสียงและมีการดูแลที่ดีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งราคาสูง เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องทำความเข้าใจ  การเข้าโรงเรียนเตรียมอนุบาลนั้นอาจจะทำให้ คุณพ่อและคุณแม่ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับลูกในวัยที่ควร จริงๆในวัยก่อนสามขวบนั้นคุณพ่อคุณแม่ใช้เวลากับลูกจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด แต่การเข้าโรงเรียนเตรียมอนุบาลนั้นคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้มีเวลาอยู่กับลูกเท่าที่ควรนัก นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของการเจ็บป่วยเพราะว่า ต่อให้ลูกของเราสุขภาพดีแข็งแรงมากแค่ไหน ต้องเข้าใจว่าพอไปอยู่กับสถานที่ส่วนรวมที่มีเด็กๆหลายๆคนมาอยู่ร่วมกัน ก็อาจจะเจ็บป่วยได้ง่าย เช่น เหา อีสุกอีใส โรคมือเท้าปาก โรคไข้หวัดใหญ่ และ โรคอาเอชวี เป็นต้น ซึ่งนั้นก็มีความเป็นไปได้สูง เพราะการอยู่รวมกันกับเด็กหลายๆคนอาจจะเลี่ยงไม่ได้ที่ ลูกของเราจะเสี่ยงติดโรคเหล่านี้กลับมา

การเข้าโรงเรียนเตรียมอนุบาล ต้องคำนึงถึง ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมในครอบครัว สภาพแวดล้อม การเดินทาง ความสะอาด แนวของการเรียนการสอน บรรยากาศในห้อง จำนวนเด็กและจำนวนคุณครูต่อหนึ่งห้องที่เหมาะสมเพื่อการดูแลอย่างทั่วถึง มาตรการป้องกันโรค อาหารแลโภชนาการที่มีจัดไว้ให้ นอกเหนือจากนี้ หากคิดจะพาลูกน้อยเข้าโรงเรียนเตรียมอนุบาลแล้ว ควรเตรียมร่างกายของลูกให้พร้อม การรับวัคซีนตามวัย การหัดให้ลูกช่วยเหลือตัวเองในระดับนึงและอย่าลืมสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่ลูกรวมไปถึงการทำความเข้าใจกับลูก