เทคนิคการดูแลครรภ์ของคุณแม่และเด็ก

การดูแลครรภ์ของคุณแม่ เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากต่อทารกน้อย เพราะจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางร่างกายและพัฒนาการด้านสติปัญญาอีกด้วย คุณแม่ควรทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายพักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มนมสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ ดื่มน้ำสะอาด ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของทารก นอกจากการบำรุงสุขภาพให้สมบูรณ์แล้ว ก็ควรดูแลและช่วยกระตุ้น ระบบพัฒนาการด้านต่างๆ ควบคู่กันไปด้วย

วิธีการดูแลครรภ์ของคุณแม่เพื่อกระตุ้นพัฒนาการ

พัฒนาการที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ในแต่ละช่วงที่ทารกน้อยอยู่ในครรภ์ของคุณแม่ เช่น การพัฒนาด้านการได้ยิน การเคลื่อนไหวร่างกาย การมองเห็นและความรู้สึก โดยสิ่งเหล่านี้ คุณแม่ต้องใส่ใจและปฏิบัติอย่างถูกต้อง เพื่อให้ทารกในครรภ์เติบโตไปด้วย คุณสมบัติที่เพรียบพร้อม ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์และสติปัญญา

  • วิธีกระตุ้นพัฒนาการด้านการได้ยิน ในช่วงระยะเวลา 18 สัปดาห์เป็นต้นไป พัฒนาการในด้านนี้จะเกิดขึ้นและทารกใน ครรภ์มารดา ก็พร้อมที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้า ถ้าคุณแม่ใช้เสียงดนตรี หรือเสียงจากธรรมชาติ เช่น เสียงนก เสียงน้ำไหล เป็นต้น เพื่อเป็นตัวช่วยกระตุ้น พัฒนาการด้านการได้ยิน ทำให้พัฒนาด้านสติปัญญาและด้านอารมณ์ของทารก เป็นไปในทางที่ดีและควรทำให้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ก็จะยิ่งส่งผลดีต่อเด็กในครรภ์เป็นอย่างมากและเสียงเหล่านี้ ยังช่วยให้คุณแม่ผ่อนคลาย มากขึ้นอีกด้วย
  • วิธีกระตุ้นพัฒนาการด้านการมองเห็น ดวงตา และกล้ามเนื้อบริเวณดวงตาของทารก จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เริ่มต้นจากการเคลื่อนไหวดวงตาได้อย่างช้าๆ และเริ่มหลับตาและลืมตาได้อย่างรวดเร็ว จนกระทั่งสามารถตอบสนองต่อแสงภายนอกได้ คุณแม่สามารถ ช่วยกระตุ้น ระบบประสาทด้านการมองเห็นได้ โดยใช้ไฟฉายส่องท้อง ไปมาซ้ายขวา วิธีนี้ใช้ได้กับ ทารกที่อายุครรภ์ 7 เดือน เพื่อฝึกการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของทารก หรือการออกไปสัมผัสกับแสงแดดอ่อนๆ ในยามเช้า เพื่อให้ผ่อนคลายทั้งคุณแม่และคุณลูก พร้อมกับพัฒนาระบบประสาทสัมผัส ด้านการมองเห็น ไปด้วยพร้อมๆ กัน
  • วิธีกระตุ้นพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว การกระตุ้นพัฒนาการด้านนี้ควรทำ เมื่ออายุครรภ์ 5 เดือน โดยให้คุณแม่เลือกสถานที่ที่สงบ ร่มรื่นและผ่อนคลาย นั่งบนเก้าอี้โยก โยกไปด้านซ้าย ด้านขวา แล้วเปลี่ยนเป็นโยกไปข้างหน้า และข้างหลังช้าๆ ทำซ้ำๆ ไปเรื่อยๆ เพื่อให้ทารกในครรภ์ คุ้นชินกับการเคลื่อนไหว
  • วิธีกระตุ้นพัฒนาการด้านความรู้สึก การลูบหน้าท้องเบาๆ การสัมผัสเป็นจังหวะ การใช้น้ำอุ่นหรือน้ำเย็น เพื่อ ให้ทารกในครรภ์สัมผัสกับอุณหภูมิที่แตกต่างกัน เพื่อพร้อมปรับตัวหลังจากการคลอด

ทั้งนี้กิจกรรมทุกอย่างที่กล่าวมาข้างต้นคุณแม่ควรทำ ในตอนที่ลูกดิ้น เพราะนั่นคือเวลาที่ลูกรู้สึกตัว และจะพัฒนาด้านการรับรู้ได้เร็วมากยิ่งขึ้น ให้คุณแม่ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีปราศจากเสียงรบกวน เช่น เสียงจากโรงงานอุตสาหกรรม เสียงจากการใช้เครื่องจักร เสียงแตรรถยนต์ เสียงที่เป็นพลังด้านลบ ควรอยู่ห่างไกลจากสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้น

อาหารที่ดีมีประโยชน์สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

คุณแม่ตั้งครรภ์ทุกท่านควรเลือกรับประทานอาหาร ที่ดี ปริมาณเหมาะสมและเต็มไปด้วยคุณภาพ พร้อมทั้งมีประโยชน์ เพราะทุกสิ่งที่คุณแม่เลือกรับประทาน ย่อมมีผลต่อลูกน้อยของเรา

ควรเลือกทานอย่างไร จึงจะดี?

1.เลือกรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็ก แคลเซียม และไอโอดีน เพิ่มมากขึ้น

  1. 2. ไขมัน ควรเลือกน้ำมันจากปลา ที่มีโอเมก้า 3
  2. 3. อาหาร จำพวกแป้ง ควรเลือก ข้าวซ้อมมือข้าวกล้อง ข้าวที่ขัดสีน้อย ขนมปังโฮลเกรน เป็นต้น
  3. 4. ผักและผลไม้ควรเลือกรับประทานทุกมื้อ ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ ไม่ทานอาหารที่มีรสจัด สีฉูดฉาด ของหมักดอง

คำแนะนำข้างต้นนั้นเป็นวิธีการ เพื่อพัฒนาทารกน้อยทั้งร่างกายและสติปัญญา เพื่อให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ตามช่วงเวลาที่อยู่ในครรภ์ ทั้งนี้ทั้งนั้นความรัก ความอบอุ่นของคุณพ่อคุณแม่ ก็เป็นสิ่งที่ลูกของเราสัมผัสได้ตั้งแต่เริ่มต้น ฉะนั้น อย่าลืมบอกรักลูกๆ ทุกวันนะ