เลี้ยงลูกอย่างไรให้ลูกมีสุขภาพจิตดี

เลี้ยงลูกอย่างไรให้ลูกมีสุขภาพจิตดี

หลายคนนั้นพอเห็นสภาพสังคมในปัจจุบัน ที่เกิดขึ้นในหลายๆด้านย่อมมีความกังวลใจในเรื่องสุขภาพจิตของลูกน้อย อาจจะเกิดการตั้งคำถามและเกิดความสงสัยว่าจะเลี้ยงลูกอย่างไรดีให้มีสุขภาพจิตที่ดี เรามาลองดูกันดีกว่าว่าแนวทางในการเลี้ยงลูกแบบใดนั้นจึงเหมาะสม เพราะการที่จะเลี้ยงลูกให้มีสุขภาพจิตที่ดีได้นั้นมีปัจจัยอยู่หลายอย่างด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น เด็กนั้นไม่สามารถจะเติบโตจากตัวของเขาเองได้ จึงควรที่จะมี คุณพ่อคุณแม่คอยนำทาง รวมไปถึง สภาพแวดล้อมในหลายๆด้าน ทั้งที่บ้าน ที่โรงเรียน สิ่งรอบตัว พ่อ แม่ คนในครอบครัว อาจารย์และเพื่อน

ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยพ่อแม่บางคนนั้นอาจจะไม่รู้ตัวในการเลี้ยงดูลูก

– คุณพ่อคุณแม่นั้น ไม่ควรที่จะปฏิเสธและไม่รักลูก นี้เป็นอีกสาเหตุที่อาจจะทำให้ลูกนั้นมีสุขภาพจิตที่แย่ ยกตัวอย่างเช่น พ่อแม่ของเด็กที่อายุยังน้อย อาจจะยังไม่สามารถเลี้ยงลูกให้ไปในทางที่ถูกที่ควรหรือเอาใจใส่ลูกเป็นอย่างดีได้ ด้วยวัยและวุฒิภาวะ ทำให้เด็กๆที่เติบโตขึ้นมานั้นอาจจะรู้สึกไม่เป็นที่ต้องการ ไม่ได้รับความรัก ความรู้สึกผูกพันและความรักพื้นฐานไม่เกิดขึ้น ทำให้โตไปมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวต่อต้านสังคมได้
– เลี้ยงลูกอย่างเข้มงวด วางกฎเกณฑ์ไว้มากจนเกินไป พ่อแม่จู้จี้จุกจิก เด็กนั้นอาจจะเกิดความรู้สึกด้อยค่า ต่ำต้อย ไม่มั่นใจในตัวเอง ปรับตัวได้ยาก ไม่กล้าที่จะแสดงออกหรือตัดสินใจ เป็นคนไม่เด็ดขาด
– เลี้ยงลูกด้วยความหวาดระแวงและวิตกกังวลมากเกินไป มักย้ำคิดย้ำทำกับลูก ส่งผลให้ลูกน้อยเมื่อโตขึ้น จะเป็นคนวิตกกังวลง่าย ขี้หงุดหงิด
– รักและทะนุถนอมมากจนเกินไป ประดุจไข่ในหิน เด็กจะเติบโตมาอย่างยากลำบาก ขาดทักษะในการปรับตัว เพราะที่ผ่านมานั้นพ่อและแม่คอยปกป้องอยู่เสมอ จะขาดความมั่นใจในการตัดสินใจเมื่อพ่อแม่ไม่คอยปกป้องในยามโตขึ้น
– สปอยหรือเลี้ยงลูกโดยการตามใจมากจนเกินไป เด็กที่เติบโตมานั้นจะทำตนเองให้เป็นจุดศูนย์กลางของผู้อื่นอยู่เสมอ เนื่องจากชินจากการตามใจของครอบครัว เป็นเด็กเอาแต่ใจ เข้ากับเพื่อนได้ยาก อารมณ์ร้อน โวยวายเวลาโดนขัดใจ ขี้โมโห

หลักในการเลี้ยงลูกอย่างถูกต้อง

พ่อแม่ควรที่จะเลี้ยงดูลูกให้อยู่ในทางสายกลาง ไม่บังคับจนเกินไปและไม่หละหลวมจนเกินไป เข้าใจธรรมชาติของเด็กในแต่ละช่วงวัย เพื่อที่จะได้ดูแลและสอนได้อย่างถูกต้องตามช่วงวัยรวมถึงสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของเด็กได้อย่างถูกต้อง ทั้งทางด้านของร่างกายและทางด้านของจิตใจ มีการกระตุ้นให้เหมาะสมกับช่วงวัยของลูกน้อย อย่างในเด็กเล็กนั้นก็ควรเรียนรู้ที่จะกระตุ้นพัฒนาการของลูกน้อยได้อย่างเหมาะสม ซึ่งมีผลต่อพัฒนาการด้านสติปัญญาที่จะตามมา เลี้ยงให้เด็กเป็นตัวของตัวเอง ใช้เหตุผลและใจเย็นกับลูกคือเรื่องที่ดีและสำคัญเป็นอย่างยิ่ง สอนให้ลูกเรียนรู้ด้วยตัวเองบ้างในบางครั้ง ให้เขาเรียนรู้การปรับตัว ไม่ใช่ปกป้องตลอดเวลา ไม่เช่นนั้นลูกจะไม่สามารถที่จะปกป้องหรือตัดสินใจอะไรเองได้ นอกจากนั้นยังจะขาดความมั่นใจในตัวเอง การเลี้ยงลูกให้มีสุขภาพจิตที่ดีนั้นเริ่มต้นจากคุณพ่อคุณแม่ที่จะต้องมีการปรับตัว ตั้งแต่ยังวัยเด็ก ใช้เหตุผลกับลูก มีการพูดคุย สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ให้โอกาสลูกในการพูดแก้ตัวเมื่อเกิดปัญหา ให้อภัยและพร้อมจะช่วยลูกแก้ไขปัญหาในยามที่ทำผิดจะเป็นการปลูกฝังให้ลูกกล้าทำกล้ารับและพร้อมจะบอกกล่าวพ่อแม่ในทุกๆครั้งที่มีปัญหา การให้ความสนใจลูกน้อยตั้งแต่วัยเด็กจนเติบโตได้นั้นเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความอดทนและใจเย็น แต่เชื่อว่าหากปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ลูกจะมีสุขภาพจิตที่ดีอย่างแน่นอน