เลี้ยงลูกน้อยอย่างมืออาชีพด้วยวิธีง่ายๆ

Professional-ways-to-raise-babies-news-site

อาชีพคุณแม่มือใหม่ มักมาพร้อมกับความกังวลใจสำหรับคุณแม่หลายคนแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินและอารมณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จนแม้กระทั้งการให้กำเนิดลูกน้อยออกมาแล้วก็ตาม จะเป็นคุณแม่มือใหม่หรือคุณแม่มือเก่า เราก็เลี้ยงลูกอย่างมืออาชีพได้เช่นกัน ด้วยเทคนิคง่ายๆ แบบบ้านๆ ที่จะทำให้คุณกลายเป็นมือหนึ่งในอาชีพนี้เลยทีเดียว

เริ่มจากการดูแลตัวเองในทุกช่วง ก่อน-หลังคลอด เรื่องนี้สำคัญมากสำหรับคุณแม่ เพราะลองคิดดูนะหากคุณแม่ไม่ดูแลตัวเองแล้วจะมีเรี่ยวแรงที่ไหนไปดูแลลูกน้อยสุดที่รักของเรา จริงไหม ? ดังนั้น คุณแม่จะต้องดูแลตัวเองให้ดีและแข็งแรงทั้งทางโภชนาการที่ดี ทานอาหารที่มีประโยชน์ส่งผลต่อคุณค่าของน้ำนมที่ส่งต่อถึงลูกน้อย และแม้กระทั้งดูแลอารมณ์ของตัวเองให้มีอารมณ์ดี ซึ่งสามารถทำได้ง่ายโดยการลองหาคลื่นเสียงเพื่อการผ่อนคลาย หรือจัดช่วงเวลาสบาย ฟังเพลงเพราะๆ ไปพร้อมกับลูกน้อย อันนี้ได้ประโยชน์ 2 in 1 เลยทีเดียว คุณแม่รู้สึกผ่อนคลาย แถมยังสร้างพัฒนาการทางอารมณ์ให้กับลูกน้อยในทางที่ดีอีกด้วย

Raise-a-baby-news-site

ลด ละ เลิก ให้เลือกใช้คำว่า เลิก เลยดีกว่ากับอาหารจำพวก ชา กาแฟ สุรา บุหรี่และยาประเภทกล่องประสาท เพราะสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อลูกน้อยโดยตรง โดยเฉพาะต่อการพัฒนาสมองของลูกน้อย ตลอดจนส่งผลต่อการพัฒนาภาวะอารมณ์ของเขาด้วยเช่นกัน ประเด็นนี้สำคัญที่ต้องระมัดระวังกัน หยุดรบกันและจับมือกันอย่างมั่นเหมาะสำหรับคุณพ่อและคุณแม่ เพื่อสร้างสายใยแห่งความความสัมพันธ์ที่ดีของคนในครอบครัวกับลูกน้อยกันดีกว่า เริ่มตั้งแต่พูดคุยกับลูกน้อยตั้งแต่อยู่ในท้องได้เลย ลูกน้อยมีพัฒนาการรับรู้ได้แล้ว การพูดคุยสนทนากับเจ้าตัวน้อยตั้งแต่อยู่ในครรภ์ จะทำให้เขารู้สึกถึงความรักและความผูกพันที่เชื่อมโยงต่อกันของครอบครัว

คุณพ่อมือใหม่ผู้ช่วยที่ดีที่สุดของคุณแม่ ได้เวลาทำหน้าที่ผู้ช่วยคนสำคัญ ที่จะแสดงความรักความอบอุ่น ด้วยการสัมผัสในท่าอุ้มแบบเดียวกับที่คุณแม่ให้นมลูกน้อย การพูดคุย ทักทาย มองตา นับว่าเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์เชื่อมโยงสายใยแห่งรัก ระหว่างคนในครอบครัว ทำให้ลูกน้อยรู้สึกอบอุ่น มั่นคง และเติบโตสมวัย พร้อมเรียนรู้และมีพัฒนาการด้านต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว จัดตารางเวลาสำหรับกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสม เพราะการดูแลลูกน้อยเป็นสิ่งมีค่าสำหรับครอบครัว แต่เวลาสำหรับการทำงานหาเลี้ยงครอบครัวก็สำคัญ ดังนั้นการจัดตารางเวลาสำหรับการดูแลทั้ง 2 หน้าที่ จึงสำคัญ ความสมดุลของเวลาสำหรับแต่ละหน้าที่ ย่อยเป็นตัวอย่างที่ดีและลูกน้อยสามารถซึมซับพฤติกรรมที่ดีซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการของเขาในแต่ละช่วงวัย

news-site-Raise-a-baby

พ่อแม่คือแบบอย่างที่ดีที่สุดสำหรับลูก สร้างความเชื่อมั่นและมั่นคงให้กับลูกน้อยคือป้อมปราการที่ดีที่สุดที่จะทำให้เขาเรียนรู้และรับมือกับอุปสรรคทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การสอนที่ดีอาศัยความเข้าใจในพัฒนาการของลูกน้อย แต่ละช่วงวัย ให้ความสนใจ ใกล้ชิด สร้างความเชื่อมั่นว่าเขาจะไม่ถูกทอดทิ้ง พูดคุยให้คำปรึกษา ส่งผลให้เขารับรู้ว่ายังมีคนอยู่ข้างเขาเสมอ และอย่าเผลอคิดไปเลยทีเดียวนะว่า ลูกน้อยวัยแบเบาะจะไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้ เพราะเราไม่สามารถควบคุมได้เลยต่อการรับรู้และจดจำสิ่งแวดล้อมภายนอกของทารกน้อย เราจะไม่รู้ เลยจนกระทั่งเขาแสดงพฤติกรรมนั้นออกมา

ครอบครัวที่อบอุ่นเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ทางสังคมให้กับเด็กน้อย ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเห็นอกเห็นใจของคนในครอบครัว เป็นเกราะป้องกันลูกน้อยได้ดี ในการส่งต่อความรักความหวังดีให้กับผู้อื่น ทั้งยังปลูกฝังให้เขามีจิตใจที่ดี เติบโตสมวัย สามารถช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นได้