เลี้ยงลูกอย่างไรให้ทันสมัยตามยุคปัจจุบัน

Raise-children-up-to-date-news-site

ยุคการเรียนรู้ยุคใหม่นี้เด็กคือจุดกลางที่จะเรียนรู้ทุกอย่าง หรือแม้กระทั่งการตัดสินใจที่จะเป็นแบบไหนทำอะไร บทบาทโรงเรียนครูก็เป็นผู้ชี้แนะ สื่อเป็นสิ่งสำคัญเมื่อเด็กเติบโตขึ้นไปเจอสังคมใหม่ๆ จุดที่ควรปลูกฝังมาจากพ่อแม่คือการฝังแรกลึกในการฝึกวิเคราะห์ การตัดสินใจอย่างมีหลักการ และการมีจริยธรรมร่วมด้วย สู่การเป็นคนฉลาดที่มีความสุขในอนาคตต่อไป

รับผิดชอบได้ เมื่อบุคคลโตขึ้นรับผิดชอบตัวเองได้ มีความสุขในการทำหน้าที่ของตนเอง มีนิสัยรับผิดชอบต่อสังคมนั่นทำให้สังคมนั้นน่าอยู่ ใครที่ได้อยู่ด้วยย่อมมีความสุข การปลุกฝังมาตั้งแต่เด็กนี่เองเป็นตัวสร้างบุคคลเหล่านั้นขึ้นมา จากต้นแบบสังคมแรกคือครอบครัว พ่อแม่ต้องเป็นตัวเองให้เห็นเสมอถึงการเป็นคนที่รับผิดชอบ ไม่ว่าจะต่อหน้าที่ หรือผลการกระทำใดๆ ก็ตาม การเริ่มฝึกตั้งแต่เด็ก เช่น ตั้งแต่วางรองเท้าให้ถูกที่ ถ้าเขาเกิดงอแง เราก็ยอมที่จะอดทนในความสงสารหรือความหงุดหงิดนั้น รอให้หยุดแล้วส่งเสริมพฤติกรรมที่รับผิดชอบต่อไปนั่นคือ จูงมือพาเด็กทำด้วยกัน ให้เขารู้ว่ามีพ่อแม่อยู่ข้างๆเสมอ แต่ไม่ได้ตามใจนะ กฏกติกาก็ต้องทำตาม เด็กจะได้เริ่มเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำรับผิดชอบตนเองจะไม่สร้างภาระให้ผู้อื่นต่อไป

Modern-children-according-to-modern-times-news-site

เข้าใจโลก การมีสติปัญญาจะทำให้เราอยู่รอดท่ามกลางอุปสรรคที่ถาโถมเข้ามา ในยุคที่มีแต่การแข่งขัน ยุคที่มีสิ่งใหม่ การสื่อสารทางออนไลน์ สื่อที่มาพร้อมดาบสองคมในด้านที่ดี และไม่ดี เด็กมักจะชอบเลียนแบบอยู่เสมอ การฝึกให้เข้าใจตนเองเป็นอย่างแรกคือ ให้หาจุดหมายในสิ่งที่ตัวเองเลือก และหาเหตุผลว่าเพราะอะไน มีประโยชน์ และโทษอย่างไร สิ่งนี้จะดูยากในเด็กเล็กๆ สำหรับการฝึกเด็กที่เริ่มเข้าใจเราจะถามแค่การหาข้อดี หรือประโยชน์ของสิ่งรอบตัวนี้มีอะไรบ้าง เมื่อตอบถูกก็ชื่นชม ก็ไม่ถูกก็ให้กำลังใจและชี้นำข้อมูลที่ถูกให้เด็กได้รู้ ฝึกฝนแบบนี้อยู่เสมอ เมื่อเด็กเริ่มเข้าใจตัวเองได้แล้วเขาจะเริ่มฝึกวิเคราะห์สิ่งอื่นๆ เป็น เมื่อต้องเจอกับโลกที่ร้ายแรงแค่ไหนเมื่อเขามีอาวุธที่เรียกว่าสติปัญญาติดตัวไป ย่อมสามารถดำรงชีวิตและเอาตัวรอดได้ดีเสมอ

เมตตาเป็น การฝึกที่จะเป็นผู้ให้ มีความเห็นอกเห็นใจกับคนอื่น เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในพื้นฐานการเป็นมนุษย์ของเรา สำหรับเด็กนั้นเปรียบเสมือนผ้าขาวเขาเกิดมาไม่รู้อะไรเลย สิ่งที่คอยเป็นตัวอย่างที่ดีคือพ่อแม่ พ่อแม่อาจจะใช้สื่อ เช่น ยูทูปเปิดให้เด็กได้ดูการ์ตูนที่สอนเรื่องความดี พ่อแม่ก็ควรเน้นย้ำอยู่เสมอถึงการเป็นผู้ที่ไม่ทำร้ายเบียดเบียนผู้อื่น เข้าใจในความรู้สึกผู้อื่นเสมอ เด็กจะได้เรียนรู้อย่างลึกซึ้งทั้งจากสื่อออนไลน์ว่าความดีคืออะไร พร้อมทั้งการกระทำที่เป็นตัวอย่างอีก จนหล่อหลอมเป็นคนที่ดีที่มีคุณภาพในสังคม

มองโลกตามความเป็นจริง แต่แก้ไขปัญด้านบวกเสมอ ประสบการณ์การเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาดจะเป็นการเรียนรู้ที่แสนพิเศษเสมอ ไม่มีใครในโลกนี้ที่ไม่มีปัญหา ในยุคของโลกดิจิทัล เป็นโลกที่เปิดกว้างสังคมเป็นแบบเปิดสิ่งใหม่ๆ ที่เข้ามาในโลกล้วนเดินทางไปอย่างรวดเร็ว ฉะนั้นปัญหาเกิดได้ทุกวันการฝึกให้ลูกมีทักษะการเผชิญกับปัญหา ยอมรับผลการกระทำและแก้ไขมันด้วยความคิดบวกนั้นจะทำให้ลูกมีความพร้อมที่จะเผชิญโลกที่กว้างต่อไป โดยไม่กล่าวโทษว่าร้ายเข่นฆ่าผู้อื่น มีแต่พลังที่จะเป็นแรงผลักให้สู้ปัญหาไปอย่างราบรื่น ในการฝึกตั้งแต่ขั้นต้นเลยจะเริ่มจากการหาข้อดี และประโยชน์ ของสิ่งที่อยู่รอบตัว หรือเมื่อเวลาที่เด็กเจอปัญหาพ่อแม่พยายามหาเหตุผลที่ดีมาอธิบายเสมอ เหมือนว่าในสิ่งที่ร้ายย่อมมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นอยู่เสมอ สิ่งนี้คือทัศนคติที่หล่อหลอมเป็นนิสัยที่มีความสุขต่อสู้กับทุกปัญหาได้อย่างดี