เทคนิคเลือกโรงเรียนให้ลูกในวัยศึกษา

Techniques-for-choosing-a-school-for-children-news-site

เรื่องสำคัญสำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่อีกเรื่อง ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ทำให้เกิดอาการวิตกจริตขึ้นได้เหมือนกัน เมื่อลูกน้อยถึงวัยเข้าโรงเรียนนั่นเอง คำถามตามมาคือ หาโรงเรียนอย่างไรที่ ใช่ สำหรับคุณพ่อคุณแม่ และยังต้องตรงใจ สำหรับลูกน้อยด้วย ลองตามไปดูเทคนิคเบื้องต้นสำหรับการเลือกโรงเรียนให้กับลูกน้อยกัน เอาไว้เป็นตัวช่วยประกอบการตัดสินใจเลือกโรงเรียนที่ใช่ และตรงใจ ได้แน่นอน

โรงเรียนที่ ใช่ อาจไม่ใช่โรงเรียนเก่าที่มีชื่อเสียงสั่งสมกันมาอย่างยาวนาน เหมือนอย่างที่คุณรุ่นก่อนๆ ใช้เป็นข้อพิจารณาเลือกโรงเรียนให้กับลูก เมื่อวันนี้ลูกน้อยเกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ การเลือกโรงเรียนให้กับลูกน้อยจึงต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายๆ อย่างประกอบด้วยเช่นกัน

Choose-a-school-for-children-news-site

วัยเริ่มต้นสู่การเรียนรู้ ช่วงวัยอนุบาล สิ่งแรกที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ควรคำนึงถึงคือกิจกรรมการมีส่วนร่วมของลูกน้อยในโรงเรียน ลูกน้อยวัยนี้ยังคงต้องการเล่นมากกว่าสมาธิในการเรียนหนังสือ ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่ควรเรียนรู้พฤติกรรมของลูกน้อยก่อนเพื่อเป็นตัวช่วยประกอบการตัดสินใจเลือกโรงเรียนให้กับลูกน้อย แนะนำว่าในช่วงนี้ สิ่งที่ช่วยในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนนั้น อันดับหนึ่งให้มองที่ครู ผู้สอนว่าเป็นอย่างไรเพราะครูคือแบบอย่างคนต่อไปสำหรับลูกน้อยของเรานั่นเอง จากนั้นให้มองไปที่ความสะอาดของโรงเรียน อันนี้ก็เพื่อสุขภาพที่ดีของลูกน้อย คงไม่มีใครอยากให้ลูกที่รักต้องเจ็บป่วยในระหว่างที่ไปโรงเรียนหรอกจริงไหม และอันดับสุดท้ายให้มองไปที่กิจกรรมการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและลูกน้อย ที่นับว่าสำคัญไม่แพ้กันเลยทีเดียว เด็กวัยนี้หากได้รับการส่งเสริมกิจกรรมที่ดี ได้เรียนรู้กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างมีระบบ จะสามารถพัฒนาระดับความคิดและสติปัญญาของพวกเขาได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถค้นหาสิ่งที่เขาถนัดเพื่อพัฒนาต่อไปได้ด้วยเช่นกัน

โรงเรียนที่ ใช่ จะโดนใจลูกน้อยไหม โจทย์ต่อมาที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ต้องรับมาพิจารณานั่นก็คือ โรงเรียนที่เราเลือกแล้วจะโดนใจลูกน้อยไหม อันนี้เทคนิคง่ายๆ เลยที่จะแนะนำ นั่นก็คือ พาลูกน้อยเข้าไปสัมผัสกับบรรยากาศของโรงเรียน เปิดโอกาสให้ลูกได้เรียนรู้ เพื่อสังเกตปฏิกิริยาตอบสนองต่อโรงเรียนที่เราเลือกสรรไว้ให้ อันนี้คุณพ่อคุณแม่จะต้องเปิดใจด้วยเช่นกันเพื่อให้ได้โรงเรียนที่ตอบสนองความเป็นตัวตนของลูกน้อยให้ได้มากที่สุด เพราะความชอบและสนุกกับสถานที่ใหม่ที่ไม่ใช่บ้านจะทำให้ลูกน้อยมีความมั่นใจ เชื่อมั่นในตัวเองและตอบสนองต่อการเรียนรู้ในทักษะต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

news-site-Choose-a-school-for-children

สำหรับการเลือกโรงเรียนให้ลูก นอกจากกิจกรรมต่างๆ แล้ว หลักสูตรการเรียนและค่าใช้จ่าย ก็ควรจะมีความเหมาะสมกับระดับเศรษฐกิจของครอบครัวด้วย เข้าใจเป็นอย่างยิ่งว่าเราต้องการสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกน้อยของเรา แต่หากเราไปเพ่งเล็งโรงเรียนที่อยู่ในระดับสูงกว่าระดับเศรษฐกิจของครอบครัว อาจเป็นดาบสองคมที่คอยทิ่มแทงลูกน้อยได้เช่นกัน

ในสมัยก่อนโรงเรียนมีความสัมพันธ์อย่างเหนียวแน่นกับวัดและชุมชน การก่อร่างสร้างคนให้เป็นคนดี มีอนาคตที่สดใส เริ่มจากกิจกรรมเชื่อมสายสัมพันธ์แห่งความรักเล็กๆ จากครอบครัว สู่รั้วโรงเรียน ที่มีแบบแผนและทักษะด้านต่างๆ ให้เรียนรู้อย่างมีระบบระเบียบมากขึ้น สอดแทรกจริยธรรมแห่งพุทธศาสนา ความรู้ผิดชอบ ชั่วดี สู่การใช้ชีวิตที่มีคุณค่าในสังคม

แม้โรงเรียนคือจุดศูนย์กลางในการพัฒนาคน แต่จุดเริ่มต้นที่แท้จริงมากจากครอบครัวเล็กๆ ที่อบอุ่นและคอยดูแลซึ่งกันและกันอย่างใกล้ชิด นั่นก็อาจหมายความได้ว่า โรงเรียนใกล้บ้านสำหรับลูกน้อยที่คุณสามารถดูแลเขาได้อย่าง ใกล้ชิด แก้ปัญหาให้เขาได้อย่างทันท่วงที และลูกสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปฏิบัติได้จริงในชีวิตจริง อาจเป็นอีกปัจจัยพื้นฐานเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกโรงเรียนให้กับลูกน้อยของคุณได้เช่นกัน