5 อาการป่วยของเด็ก ที่แม่มือใหม่ต้องรู้

Sick-child-news-site

เด็กในวัยทารกนั้นไม่สาเหตุที่จะสื่อสารด้วยการบอกเป็นคำพูด แต่สามารถส่งสัญญาณบอกได้ทางพฤติกรรม รวมทั้งสภาพร่างกายที่เตือน จึงเป็นสิ่งที่แม่ควรรู้เท่าทันลูกน้อยในอาการป่วยที่แม่มือใหม่ต้องรู้มีดังนี้

Sick-child-new-news-site

1. ตัวร้อนผิดปกติ
เมื่อร่างกายของเด็กต้องต่อสู้กับเชื้อโรคที่เข้ามาภูมิคุ้มกันจึงต่อสู้กับเชื้อโรคนั้น ซึ่งผลคือทำให้มีอุณหภูมิในร่างกายที่สูงตามมา เมื่อระดับอุณหภูมิสูงเกินปกติเกินไปจนถึง 38 องศาเซลเซียส พ่อแม่ก็ต้องเฝ้าระวังแล้วว่าเด็กนั้นมีไข้ การเป็นไข้นั้นมีทั้งไข้เลือดออก ซึ่งอาการคือมีไข้สูงจนเกิน 2 วันอุณหภูมิก็ยังไม่ลด ไข้ที่มีอาการร่วมกับท้องเสีย ที่อาจจะเป็นการติดเชื้อในร่างกาย และไข้ที่มีการไอ มีน้ำมูกก็อาจจะเป็นไข้หวัดธรรมดาอาการนี้พ่อแม่สามารถดูแลเบื้องต้นได้ด้วยการให้ยาลดไข้ แต่เมื่ออาการดังกล่าวไม่ดีขึ้น เด็กควรรับการรักษาจากแพทย์เพื่อการวินิจฉัย และรักษาอย่างถูกต้อง
2. อาเจียน
ในการอาเจียนที่ไม่น่าเป็นห่วงนักจะเป็นการอาเจียนที่ขับเสมหะออกมาจะไอและอ้วก ก็มีข้อดีทำให้หลอดลมไม่มีเสมหะไปตกค้าง แต่ลักษณะอาเจียนแบบผิดปกติควรต้องระวังจะมีดังต่อไปนี้ อาเจียนที่พุ่ง ควรรีบพบแพทย์ทันที เพราะอาจจะมีสิ่งมากระทบกระเทือนศีรษะจนมีผลต่อระบบการทำงานของสมอง การอาเจียนบ่อยจนถึงอาเจียนนตลอดเวลา อาจพบได้ในเด็กที่ติดเชื้อในทางเดินหายใจ และร่างกายขาดน้ำ และกรณีอาเจียน ที่มีไข้ หรืออาจจะมีอาการร่วมกับท้องเสีย มีความเป็นไปได้ที่จะติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร อาการดั่งกล่าวเมื่อพ่อแม่พบควรรีบพาลูกไปพบแพทย์
3. ท้องเสีย
การขับถ่ายอุจจาระเป็นน้ำของเหลวต่อครั้งที่เยอะมาก มีการถ่ายที่มีเลือดปนมูก มีการอาเจียนด้วยอีก หรือร่วมกับการมีไข้ เป็นอาการท้องเสียที่ผิดปกติ ควรต้องพึงระวังเป็นพิเศษ สำหรับในเด็กบางคนนั้นรุนแรงจนมีผลกระทบที่ทำให้รับอาหารไม่ได้ ไม่ดื่มน้ำ ทำให้ร่างกายขาดน้ำไปอีก ซึ่งนั่นเป็นผลเสียต่อเด็กมาก ในอาการที่ไม่สามารถรักษาเบื้องต้นได้นั้นควรพบแพทย์เพื่อวินิจฉัย และรับการรักษาต่อไป แต่ส่วนอาการที่ยังไม่ได้รุนแรง พ่อแม่สามารถเฝ้าดูแลเบื้องต้นด้วยการชงผงเกลือแร่ผสมน้ำต้มสุก ค่อยๆ ให้เด็กได้จิบแทนการสูญเสียน้ำแล้วเฝ้าดูสังเกตต่อไป
4. ไอ
อาการไอ มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยมีทั้งส่งผลกระทบที่รุนแรง และผลกระทบที่ไม่มาก แต่พ่อแม่ดูด้วยอาการอาจจะยังไม่ชัดเจน และไม่รู้เลยว่าแบบไหนที่รุนแรง แต่เมื่อการไอนั้นทำให้รับประทานอาหารไม่ได้ นอนไม่หลับ หรือไอแล้วมีเสมหะส่งผลต่อการหายใจลำบาก ควรที่จะพาเด็กไปพบแพทย์ให้วินัจฉัย และรับการรักษาอย่างถูกต้อง
5. ชัก
อาการชักในเด็กเกิดจากหลายปัจจัย อาจเกิดได้ในเด็กที่อายุตั้งแต่ 5 เดือนมีหลายสาเหตุทั้งมาจากภาวะไข้อุณภูมิร่างกายที่สูง ควรพยายามสังเกตุอุณภูมิของร่างกายเด็ก และให้ยาลดไข้เบื้องต้นกับเด็ก ในบางรายเกิดจากอาการท้องเสีย เพราะร่างกายขาดน้ำ เมื่อพบเด็กมีอาการป่วยท้องเสีย ก็ควรให้เด็กได้รับเกลือแร่แทนการสูญเสียน้ำในร่างกาย และบางรายเด็กได้รับการกระทบกระเทือนที่ศีรษะก็สามารถมีอาการเหล่านี้ได้ ต้องควรรีบไปพบแพทย์ให้แพทย์วินิจฉัยอย่างถูกต้อง และรับการรักษาที่เหมาะสมจะดีกว่า เพราะในการชักนี้มีหลายลักษณะทางร่างกายที่แสดงออกมา ทั้งชักไปทั้งตัวแล้วมีการกระตุกแบบเป็นจังหวะ การกระตุกซ้ำๆ ในกล้ามเนื้อบางส่วน มีกรณีที่เหม่อลอยไปชั่วคราวไม่รับรู้อะไรเลยด้วย และตัวอ่อนปวกเปียกจนหมดสติก็มีอาการจะไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมรอบข้าง