news-Child-Development-site

พัฒนาการเด็กเล็ก 5 ปีแรก ของเด็กที่แม่ควรรู้

February 28, 2020 admin 0

พ่อแม่คือโลกใบแรกที่นำพาให้เด็กเชื่อมโยงกับโลกภายนอก ความรู้ความเข้าใจของพ่อแม่ เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่ทำให้เด็กมีโอกาสได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา การสื่อสาร อารมณ์ และสังคม พ่อแม่จึงควรรู้พัฒนาการของเด็ก ดังนี้ วัยแรกเกิดจนถึง 6 เดือน  (1 เดือน) เริ่มมีการจ้องมองหน้า นอนคว่ำใช้กล้ามเนื้อยกศีรษะขึ้นได้ สะดุ้งร่างกายหรือเคลื่อนไหวเมื่อได้ยินเสียงพูดปกติ (2 เดือน) นอนคว่ำยกศีรษะได้นาน 45 วินาที ปฏิกิริยาตอบโต้มองตามเสียงพูดคุยหรือสิ่งของ ยิ้มหรือสื่อสารด้วยเสียง […]