Ways-to-raise-babies-news-site

วิธีเลี้ยงเด็กทารกหลังคลอด

February 28, 2020 admin 0

ในช่วงของการเลี้ยงเด็กทารกหลังคลอดพ่อแม่ที่เป็นมือใหม่ต้องใส่ใจในการเรียนรู้ และปรับตัวในการเลี้ยงดูอยู่เสมอ ความพร้อมที่ควรมีคือความรู้เกี่ยวกับทารกหลังคลอดทั้งด้านอาหาร การนอนหลับ อาการป่วย และการป้องกัน รวมทั้งเข้าใจพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัยด้วย การดูแลเรื่องอาหาร แม่ควรให้ลูกดูดนมหลังคลอดทันที เพราะในน้ำนมระยะแรกเป็นอาหารที่พิเศษที่สุดสำหรับเด็กทารกแรกเกิดจะอุดมไปด้วยสารสร้างภูมิต้านทานโรค รวมทั้งสารอาหารที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นโปรตีน และแร่ธาตุมากมาย ในช่วง 6 เดือนแรกนั้น อาหารควรเป็นนมแม่เพียงอย่างเดียว โดยให้ดื่มวันละ 8-12 ครั้ง ถ้ามีอาหารเสริมควรรอหลังจาก 6 เดือนนี้จึงให้ได้ แต่ก็ยังรับนมแม่ไปเรื่อยๆ จนถึง 2 […]

Toys-for-children-news-site

แนะนำของเล่นสำหรับเด็กให้สมวัย

February 28, 2020 admin 0

เด็กกับของเล่นเป็นของคู่กัน แต่จะทำอย่างไรให้การเล่นของเล่นเกิดขึ้นพร้อมๆ กับการกระตุ้น พัฒนาการของเด็กทั้งด้านอารมณ์สังคมและสติปัญญาเพราะแต่ละช่วงวัยของพวกเขาล้วนสำคัญและมีผลต่อการเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตด้วย การจัดหาของเล่นที่ปลอดภัย เหมาะสมกับวัยโดยเชื่อมโยงกับความรู้ความเข้าใจเรื่องพัฒนาการและความสนใจของเด็ก จะทำให้เด็กรับรู้สิ่งต่างๆ ได้เร็วขึ้น ดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ว่าเด็กแต่ละช่วงวัยเป็นอย่างไร ควรให้เล่นแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับบุตรหลาน สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการเลือกซื้อของเล่น 1.ความปลอดภัย เป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึงเป็นสิ่งแรกของการเลือกของเล่นให้เด็กเล็กๆ โดยของเล่นต้องได้รับมาตรฐาน มอก. ไม่ควรมีขนาดเล็ก และแหลมคม ถ้ามีสีควรเลือกที่สีไม่หลุดลอก ไม่ทำมาจากวัสดุที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบ ไม่ควรให้เล่นของเล่นถอดเป็นชิ้นเล็กๆ ได้ ของเล่นที่เป็นรูก็ไม่ควรให้เล่น […]

newborn-baby

การดูแลทารกแรกเกิดขั้นพื้นฐานของคุณแม่มือใหม่

February 28, 2020 admin 0

การเตรียมดูแลทารกน้อยนั้น เราต้องเตรียมความพร้อมตั้งแต่การตั้งครรภ์ หรือก่อนการตั้งครรภ์ ดูความพร้อมหลายอย่างเพื่อให้ลูกน้อยได้มีได้มีความพร้อม ทั้งด้านร่างกาย ด้านสมอง และจิตใจ และพื้นฐานของทารกน้อยนั้น แต่ละคนก็แตกต่างกันออกไป เราสามารถสังเกตและปรับเปลี่ยน วิธีการเลี้ยงดูลูกของเรา ให้เหมาะสมกับเขา สิ่งที่สำคัญที่สุด สำหรับพ่อแม่มือใหม่ คือความพร้อมและการเสียสละ ทุกด้าน เพราะจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในแต่ละวันก็ไม่เหมือนกัน ต้องตั้งรับกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น เชื่อว่าหลาย บ้านก็คงศึกษาหาข้อมูลมาแล้วบ้าง การเตรียมของต่างๆแนะนำให้เตรียมของตั้งแต่ ยังไม่คลอดเผื่อไว้เลยนะ เพราะของบางอย่างในช่วงที่เราเพิ่งคลอดลูก […]

Food-for-young-children-news-site

การแนะนำอาหารสำหรับเด็กเล็ก

February 28, 2020 admin 0

แน่นอนที่สุดว่าอาหารสำหรับเด็กแรกเกิดจนถึง 6 เดือนนั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือนมแม่ที่มีคุณค่าและประโยชน์ทางโภชนาการ พร้อมทั้งยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ลูกน้อยสุขภาพแข็งแรง เสริมสร้างพัฒนาการทางสมองให้เจริญเติบโตสมวัย  นมแม่นั้นมีคุณประโยชน์มากมายถือเป็นสารอาหารชั้นเลิศสำหรับลูกน้อย จากผลวิจัยต่างๆ ที่ได้รับการยืนยันจากสถาบันอนามัยโลก ก็ได้ยืนยันแล้วว่า เด็กที่กินนมแม่ตั้งแต่แรกเกิดนั้น จะมีสุขภาพที่แข็งแรง และพัฒนาการทางสมองที่ฉลาด มี IQ สูงกว่าเด็กทั่วไป นมแม่แต่ละช่วงเวลานั้นก็ผลิตสารอาหารสำหรับลูกน้อยให้เหมาะสมแต่ละช่วงวัย แบ่งได้เป็น 3 ระยะ เริ่มตั้งแต่วันแรก ถึง สามวัน หลังจากการคลอดบุตร […]

news-Child-Development-site

พัฒนาการเด็กเล็ก 5 ปีแรก ของเด็กที่แม่ควรรู้

February 28, 2020 admin 0

พ่อแม่คือโลกใบแรกที่นำพาให้เด็กเชื่อมโยงกับโลกภายนอก ความรู้ความเข้าใจของพ่อแม่ เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่ทำให้เด็กมีโอกาสได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา การสื่อสาร อารมณ์ และสังคม พ่อแม่จึงควรรู้พัฒนาการของเด็ก ดังนี้ วัยแรกเกิดจนถึง 6 เดือน  (1 เดือน) เริ่มมีการจ้องมองหน้า นอนคว่ำใช้กล้ามเนื้อยกศีรษะขึ้นได้ สะดุ้งร่างกายหรือเคลื่อนไหวเมื่อได้ยินเสียงพูดปกติ (2 เดือน) นอนคว่ำยกศีรษะได้นาน 45 วินาที ปฏิกิริยาตอบโต้มองตามเสียงพูดคุยหรือสิ่งของ ยิ้มหรือสื่อสารด้วยเสียง […]