พัฒนาการเด็กเล็ก 5 ปีแรก ของเด็กที่แม่ควรรู้

news-Child-Development-site

พ่อแม่คือโลกใบแรกที่นำพาให้เด็กเชื่อมโยงกับโลกภายนอก ความรู้ความเข้าใจของพ่อแม่ เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่ทำให้เด็กมีโอกาสได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา การสื่อสาร อารมณ์ และสังคม พ่อแม่จึงควรรู้พัฒนาการของเด็ก ดังนี้ วัยแรกเกิดจนถึง 6 เดือน  (1 เดือน) เริ่มมีการจ้องมองหน้า นอนคว่ำใช้กล้ามเนื้อยกศีรษะขึ้นได้ สะดุ้งร่างกายหรือเคลื่อนไหวเมื่อได้ยินเสียงพูดปกติ (2 เดือน) นอนคว่ำยกศีรษะได้นาน 45 วินาที ปฏิกิริยาตอบโต้มองตามเสียงพูดคุยหรือสิ่งของ ยิ้มหรือสื่อสารด้วยเสียง (3-4 เดือน) เริ่มขกแขนชูเล่น มองตามสิ่งของ เปล่งเสียง”อู”หรือ”อา” และเริ่มยิ้มทักทายได้ (5-6 เดือน) สามารถที่จะยันตัวขึ้นได้จากท่านอนคว่ำ เอื้อมมือหยิบของเล่น สนใจมองตามของเล่น และพยายามเลียนแบบการเล่นและทำเสียง วัย 7 ถึง 12 เดือน (7-9 เดือน) เรียนรู้เรื่องการคลาน และความหมายของคำว่า “อย่า” หรือคำว่า “ไม่” การเคลื่อนไหวทำงานได้ดีขึ้น กล้ามเนื้อคอ ไหล่ หน้าอก และหลังส่วนล่างได้เป็นอย่างดี เด็กแข็งแรงพอที่จะนั่งได้ด้วยตนเอง …